Ana sayfa Klinik Bilimler Cerrahi Yangı (inflamation)

Yangı (inflamation)

373
0

Hastalık yapabilme yeteneğine sahip, bazı egzojen maddelere ve mikroorganizmalara karşı dokularda oluşan bir seri vital değişimlere verilen addır.

 

NEDENLERİ

 1. Hazırlayıcı nedenler:
  1. Yaş
  2. Hastanın sağlık durumu
  3. Soğuk ve nem
  4. Ön bozukluklar ve yangılar

 

 1. Yapıcı nedenler:
  1. Mikrobik olan nedenler: Patojen mikroorganizmalardan ileri gelir. Orta viral seviyede olmaları gerekir.
  2. Mikrobik olmayan nedenler:
   1. Travmatik nedenler
   2. Termik nedenler
 • Şimik nedenler (Asit-alkali yangılar)

YANGININ ÇEŞİTLERİ

 1. Parankimatöz yangı: Bu yangı genellikle parankim dokularda görülür.
 2. Kataral yangı: Mukoz yüzeylerde sekresyonun artması ile karakterizedir.
 3. Seröz yangı: Seröz yüzeylerde meydana gelen yangıdır. Eksudat boldur ve pıhtılaşmaz.
 4. Suppuratif yangı: İrinleşmenin olduğu yangılardır.

YANGININ SONUÇLARI

 1. Resolation (İyileşme)
 2. Suppuration (İrinleşme)
 3. Ülserleşme
 4. Gangrenleşme

 

KLİNİK GÖRÜNÜMLER

 1. Lokal klinik görünümler: Rubor (Kızarıklık), tumor (şişkinlik), dolor (ağrı), calor (sıcaklık)
 2. Genel klinik görünümler
 3. Görevsel klinik görünümler

 

 1. Damarlı dokularda görülen kan dolaşım bozukluğu
 2. Damarsız dokularda görülen kan dolaşım bozukluğu

 

 1. Damarlı dokularda görülen kan dolaşım bozukluğu

Damarlı dokularda görülen kan dolaşım bozukluğunda 2 ana olay vardır.

 1. Vasküler değişiklik
 2. Hücresel olaylar

 

Damarda meydana gelen değişiklikler ise 2 ana başlık altında toplanır.

 1. Kan akımı değişir
 2. Permabilite değişir.

 

Damar yıkımlanmalarında önce vazokontrüksiyon daha sonra ise vasodilatasyon şekillenir. Daha açıklayıcı bir şekilde; önce damar akışkanlığı artar daha sonra ise vasodilatasyonla damar akışkanlığı azalır. Plazma ile hücreler yer değiştirmeye başlar. Buradaki amaç hücrenin devamlı damar dışına çıkma eğilimli olmasıdır.

Permabilite artışı ve kan değişikliği ile beraber hidrostatik basınç artar ve damar dışına sıvı çıkar. (LOKAL ÖDEM)

Kanın sıvı ve katı maddelerinin yangı bölgesine sızmasına eksudasyon denir, sızan maddelere ise eksudat denir. Damar yıkımlanmasında 1 saate olan dönem yukarıda açıklandığı gibidir. Bundan sonra 2. aşama olarak hücresel olaylar başlar. Önce marjinasyon, emigrasyon, kemotaksis ve fagositoz sırasıyla olur. Ancak bu olayların meydana gelmesi için belli bazı mediatorlerin oluşması gerekir.

KİMYASAL MEDİATORLER

 1. Vasoaktif aminler: Histamin ve serotonin
 2. Plazma proteazları (peptidler): Bradikinin, araşidonik asit, lökosit ürünleri
 3. Araşidonik asit türevleri

 

 1. Vasoaktif aminler:
  • Histamin en önemli damar permabilitesini yapan mediatordür. Hipersensitive gibi çok fazla histamin açığa çıkarsa o zaman histaminazın gücünü arttırmak için antihistaminiklerle destekleme gerekmektedir.
 2. Plazma proteazları:
  • En önemli lökosit göçünü oluşturan mediatörlerdir. Bradikinin gibi

 

 1. Araşidonik asit türevleri:

 

 • Steroidler fosfolipaz A2 yi engelleyerek etkilerini gösterirler. Ancak non-steroidler siklooksijenazı engelleyerek etkilerini gösterirler.

 

Steroidlerin Dezavantajları

 1. Nötrofil, eozinofil ve makrofajların etkilerini engellerler ve lenfopatiye neden olurlar.
 2. Fibroblast proliferasyonu fibrin oluşumunu engeller.
 3. Damarlaşma ve kollagen oluşumunu ortadan kaldırır.
 4. Kan hücrelerinin fagositoz özelliğini ortadan kaldırır. Yara iyileşmesini engeller.(Skatrizasyon üzerine etkisi)
 5. İmmun sistemi baskılar.
 6. Mide koruyucu mekanizmasını bozarak mide korumasını ortadan kaldırır.

Non – steroidlerin Avantajları

 1. İmmun supresif değil.
 2. Mide mukozasını az etkiler.
 3. Yara iyileşmesi üzerine etkisi yoktur.

 

 1. Damarsız dokularda görülen kan dolaşım bozukluğu
  1. Kıkırdak
  2. Göz korneası
  3. Corpus vitreum

 

Damarsız dokularda nekroz ve dejenerasyon söz konusudur.

BİR CEVAP BIRAK