Cerrahi

Arkadaşlar buradaki bilgilerin tamamı öğrencilik yıllarımdan kalan ders notlarından oluşmaktadır. Bu yüzden hatalı bilgiler bulunabilir. Aynı zamanda Veteriner Hekim OLMAYAN şahısların sitemde bulunan bilgileri uygulamasından doğacak olan sorunlardan KESİNLİKLE sorumlu değilim. Bu durumu göz önüne alarak bilgileri okuyunuz.

Cerrahi

Ana sayfa Klinik Bilimler Cerrahi
Arkadaşlar buradaki bilgilerin tamamı öğrencilik yıllarımdan kalan ders notlarından oluşmaktadır. Bu yüzden hatalı bilgiler bulunabilir. Aynı zamanda Veteriner Hekim OLMAYAN şahısların sitemde bulunan bilgileri uygulamasından doğacak olan sorunlardan KESİNLİKLE sorumlu değilim. Bu durumu göz önüne alarak bilgileri okuyunuz.

Bıcılgan (Sızıntılı Deri Yangısı / Dermatitis Madidans)

BICILGAN (SIZINTILI DERİ YANGISI / DERMATİTİS MADİDANS) Soğukkanlı ve kültür ırkından olmayan atların en çok bukağılık çukurluğu derisinde, seyrek olmak üzere de karpus ve...

Yaraların Komplikasyonları

YARALARIN ASEPTİK KOMPLİKASYONLARI Commotio traumaticum Travmatik şok Travmatik anemi Travmatik amfizem Travmatik febris : Özellikle travma sonucu büyük yaralarda oluşan salgılar özellikle interleukin-4’ün organizmaya...

Flegmon ve Ödem Nedir?

FLEGMON Deri altı bağ dokusunun enfeksiyonuna bağlı olarak oluşan yangılara flegmon Bulunduğu yere göre Yüzlek flegmon Derin flegmon Genişliğine göre; diffuz ya da sirkumsprink Dokularına göre;...

Fistül Nedir?

FİSTÜL İçerisinden doğal veya patolojik bir akıntı gelen dar ve boru şeklindeki yaralara fistül denir. Fistüller doğuştan veya sonradan oluşabilirler. Doğuştan olanlar gelişme sırasındaki...

Yara Nedir?

YARA (WOUND) Yumuşak dokuların bütünlüğünün bozulmasına yara denir. Yaralar, dışarıdan içeriye veya içerden dışarıya olan etkiler sonucunda deri bütünlüğünün bozulması meydana gelir. Örn;      Kesik, vurma,çarpma ve kimyasal...

Kist Nedir?

KİST İçinde sulu ya da peltemsi bir içerik bulunan boşluk halindeki depolaşmalara kist denir. Gerçek kist: Tümör gibi değerlendirilir. Dokunun ya da hücrenin ayrılması sonucu şekillenir. Yalancı...

Tümör Nedir?

TÜMÖR (NEOPLASM, UR) Dejenere olmuş hücrelerden oluşan bağımsız yapı ve gelişmeye sahip doku çoğalmalarına tümör En önemli sebebi kalıtım olmakla birlikte çevresel faktörler, yaş, beslenme...

Stenoz Nedir?

STENOZ Boru şeklindeki organlarda daralma olaylarına denir. 4 tip stenoz vardır: Opturasyon stenoz: Çeşitli yabancı ve konkulamentlerce kanal bütünüyle çıkarılır ya da daralır. Özafagus, barsak...

Dilatasyon ve Divertikülün

DİLATASYON VE DİVERTİKÜLÜN İçi boş organlarda veya kanal sistemlerinde her yönlü genişlemelere dilatasyon denir. Tek yönlü genişlemelere ise divertikülün denir. Eğer kitleye bağlı olarak tüm katmanlarıyla bir kanal genişliyorsa deviasyon şekillenir. Eğer hiçbir hasar...

Asit – Baz Dengesi

ASİT – BAZ DENGESİ Kan normal pH –> 7,43’tür. pH vücutta hidrojen iyon konsantrasyonunun düzenlenmesidir.   bunun ölçülmesi zordur. Bu yüzden CO2 yi ölçeriz. CO2 = H2CO3 eşdeğerdir. HCO3 böbrekten regule edilir. CO2 AC tarafından...