Temel Bilimler

Arkadaşlar buradaki bilgilerin tamamı öğrencilik yıllarımdan kalan ders notlarından oluşmaktadır. Bu yüzden hatalı bilgiler bulunabilir. Aynı zamanda Veteriner Hekim OLMAYAN şahısların sitemde bulunan bilgileri uygulamasından doğacak olan sorunlardan KESİNLİKLE sorumlu değilim. Bu durumu göz önüne alarak bilgileri okuyunuz.

Temel Bilimler

Ana sayfa Veteriner Hekimlik Temel Bilimler
Arkadaşlar buradaki bilgilerin tamamı öğrencilik yıllarımdan kalan ders notlarından oluşmaktadır. Bu yüzden hatalı bilgiler bulunabilir. Aynı zamanda Veteriner Hekim OLMAYAN şahısların sitemde bulunan bilgileri uygulamasından doğacak olan sorunlardan KESİNLİKLE sorumlu değilim. Bu durumu göz önüne alarak bilgileri okuyunuz.

HÜCRE YÜZEYİNDE MADDE TRANSFERİ

Maddelerin tür taşınımı 2 şekilde olur: 1. Pasif transport 2. Aktif transport 1. PASİF TRANSPORT  Maddelerin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama geçmeleri olgusudur.  Bu...

Membransel Organeller

1. HÜCRE ZARI (PLASMALEMMA)  Hücreyi dış ortamdan ayırır.  Ünit membran yapısındadır, fakat kolesterol miktarı diğer membranlardakinden daha fazladır.  Diğer membranlardan farklı olarak Glikokaliks denilen...

Sitoplazma

TEMEL PLAZMA (SİTOSOL)  Sitoplazmada bulunan bulunan şekilli unsurların aralarını dolduran pelte kıvamında bir kütledir.  Sitosolde bulunan yapısal proteinlerin iplik şeklinde olanlarına MİKROFLAMENT, boru şeklinde...

Hücre ve hücre çeşitleri

HÜCRE Organizmanın özel yapı ve fonksiyona sahip olan dış ortamlardan aldığı maddeleri özümleştirebilen (asimilasyon) ve bölünüp çoğalabilen (proliferasyon) en küçük canlı birimine hücre denir. HÜCRENİN ŞEKLİ VE...

Histoloji Teknikleri

HİSTOLOJİ NEDİR? Bir dokunun normal çalışmasını ve bu dokuyu oluşturan yapıları inceleyen bilim dalında histoloji denir. HİSTOLOJİ TEKNİKLERİ ( HİSTOŞİMİ TEKNİKLERİ) 1. Tespit: Formaldehit: - Tespit süresi 24...

Anatomi Ders Notları

REGİONES CORPORİS ( VÜCUT BÖLGELERİ) ‘İ OLUŞTURAN OLUŞUMLAR Regiones capitis Regiones colli Regiones pectoris Regiones abdominis Regiones dorsi Regiones membri thoracici Regiones membri pelvini  

Dolaşım sistemi – Özel dolaşımlar

Koroner arterler RCA: sağ koroner arter (sağ atrium ve ventriküle hizmet eder) LAD: sol descending arter Circumflex: sol kalbi sarar SA ve AV düğümleri besler LAD: sol ventrikülün...

Kalp ve dolaşım sistemi

Küçük ve büyük kan dolaşımı Küçük dolaşım: Sağ ventrikül-AC-sol atrium dolaşımı Büyük dolaşım: Vücut-doku dolaşımı, organ dolaşımları. Paralel bağlıdır. SUNUM

Dolaşımın Düzenlenmesi

Hipovolemi ve hipervoleminin ne olduğunu öncelikle açıklayalım.  

Akyuvar çeşitleri

Gelişimlerini tamamlayarak kana geçen akyuvarlar 5 çeşittir. Bunlar; nötrofil, bazofil, eozinofil, lenfosit ve monositlerdir. Bu hücrelerde kendi aralarında ikiye ayrılırlar; granüllü olanlar ve granülsüz...