Ana sayfa Veteriner Hekimlik Klinik Öncesi Bilimler

Klinik Öncesi Bilimler

Arkadaşlar buradaki bilgilerin tamamı öğrencilik yıllarımdan kalan ders notlarından oluşmaktadır. Bu yüzden hatalı bilgiler bulunabilir. Aynı zamanda Veteriner Hekim OLMAYAN şahısların sitemde bulunan bilgileri uygulamasından doğacak olan sorunlardan KESİNLİKLE sorumlu değilim. Bu durumu göz önüne alarak bilgileri okuyunuz.

Klinik Öncesi Bilimler

Ana sayfa Veteriner Hekimlik Klinik Öncesi Bilimler
Arkadaşlar buradaki bilgilerin tamamı öğrencilik yıllarımdan kalan ders notlarından oluşmaktadır. Bu yüzden hatalı bilgiler bulunabilir. Aynı zamanda Veteriner Hekim OLMAYAN şahısların sitemde bulunan bilgileri uygulamasından doğacak olan sorunlardan KESİNLİKLE sorumlu değilim. Bu durumu göz önüne alarak bilgileri okuyunuz.

Arı Kolonilerinin Bakım ve Beslenmeleri

SONBAHAR BAKIMI Kovandaki besin kontrolü: Kışın besin ihtiyacı olan kovanlara kek veya şurup verilebilir. Kek karışımları: i. 3 kg bal + 1 kg polen + 6 kg pudra...

Bal Arısının Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri

1. Baş a. Tek parçalı olup boyunla göğse bağlanmıştır. b. Baş üzerinde; i. Alt ve üst çene ii. Uzun bir dil iii. Dudaklar iv. Bir çift anten v. Bir çift bileşik...

Bal Arısı Ürünleri

1. Bal  Bal, bal arılarının nektar ve polenleri bal midelerinde salgıladıkları enzimlere tabi tutarak oluştururlar.  Ballar sınıflarına göre çiçek ve salgı balı (çam balı)...

Kovanlar ve petekler

Fenni kovanlarda üst taraf istenildiğinde açılabilen üst kapak, ihtiyaca göre ilave edilen ballık, aynı ebatta ballığın altında kuluçkalık ve dip tahtası denilen kısımlardan meydana...

Bal Arısı Kolonisi

Bir kolonide ancak bir adet kraliçe arı bulunur. (1,7-1,9 cm) Gelişme sırasında yumurta, larva, prepupa, pupa ve ergin arı gibi belirli yapısal değişimler olur. Ana arının...

Arı ve Arı Irkları

Ekonomik olarak balı değerlendirilen ve hemen hemen dünyanın her tarafında yaygın olarak bulunan bal arısı türleri; 1. Apis florea Cüce arı 2. Apis dorsata Dev arı 3....

Özel Boyama Yöntemleri

Dışkıda bulunan paraziter yapıların daha iyi saptanabilmesi için özel boyama yöntemleri uygulanması, paraziter yapıların detaylarının tanımlanması ve doğru tanının konması  açısından büyük önem taşımaktadır. Parazitlerin...

Mikrobiyoloji Çalışma Soruları

Mayalar, mantarlar, bakteriler ve protozoolar hakkında bilgi veriniz. Mayalar yuvarlak veya oval yapıda olup tek hücreli protistalardır. Genellikle tomurcuklanma ile çoğalırlar. Patojenik mantarların oluşturdukları hastalıklara...

Bacillus İnfeksiyonları

Genel Özellikleri Büyük, Gram pozitif, endospor oluşturan çomaklar Katalaz pozitif, aerobik veya fakültatif anaerobik B. anthracis ve B. mycoides hariç hareketli Nutrient agar’da üreme...

Antibiyotikler

Konakçıya zarar vermeksizin veya çok az zarar vererek vücudunda bulunan bakteri, iç ve dış parazit, virus, protozoa gibi canlıların gelişmesini durduran veya öldüren maddelerle...