Ana sayfa Klinik Bilimler Cerrahi Müköz Kese Lezyonları (Bursitis)

Müköz Kese Lezyonları (Bursitis)

122
0

Bursa; iç yüzü epitel hücre ile örtülü, içlerinde synovia bulunan keselerdir.Hareketli bölgelerde, aşırı basınca uğrayan kemik çıkıntıları üzerinde tendo kaymalarını kolaylaştıran yapılardır. Konjenital ve edinsel bursa olmak üzere 2 çeşit bursa vardır. Bursaların yangısına bursitis denir ve akut ve kronik olmak üzere 2’ye ayrılır.

1. Bursitis Acuta
 Bursa mucosa subcutanei’in akut nitelikli yangısıdır. Genellikle bir ezilme ve yaralanmayı izleyerek oluşur. Spontan olarakta meydana gelebilir.

Klinik Görünüm
 Ezilme ve yaralanmayı izleyen süreçler içerisinde meydana gelirse bursa şişkinleşir, sıcak ve ağrılı bir durum alır.
 Genelde şişkinlik sterildir.
 Yara oluşumuna ilişkin olanlarda zamanla enfekte olur. Sonunda irinli bursitis halini alır.

Sağaltım
 Steril olanlarda hayvan dinlendirilir.
 Bu süreçte soğuk uygulamalar ve basınçlı bandajlar yapılır.
 Uygulama akut belirtilerin ortadan kalbolması devam edene kadar sürdürülür.
 Yara mevcut olduğu durumlarda drenaj yapılarak gerektiğinde açık yara ve apse sağaltımlarına başvurulur.

2. Bursitis Cronica
 Bursa mucosaların kronik nitelikli yangısıdır. Genellike akut bursitisleri izler. Yinelenen travma ve kontüzyonlar sonucu oluşabilir. Kesede bol bir synovia birikir. Çeperi kalınlaşır. Uzun süren olgularda bursa fibröz bir hal alır çoğunlukla olduğu gibi kistik bir yapı haline gelir. Deri nasırlaşarak sklerodermik bir hal alır.

Klinik Görünüm
 Şişen ve gerginleşen bursa soğuk ve ağrısızdır.
 Aşırı hacimli bir duruma girdiğinde fonksiyonel mekanik bir engel oluşur.
 Bazen irinleşme de meydana gelebilir.
 Çoğunlukla bu gibi olgularda taşkın granülasyon dokusu meydana gelir.

Sağaltım
 Önce nedenler araştırılır ve giderilmeye çalışılır.
 Fonksiyonel bozukluk yapmayanlarda sağaltıma genellikle gidilmez.
 Kistik olanlarda punksiyon ve sonradan steroid uygulamaları yapılabilir.
 Fibröz nitelikli olanlarda ise vezikatuar, koterizasyon ya da operasyon yapılır.

BİR CEVAP BIRAK