Ana sayfa Temel Bilimler Histoloji - Embriyoloji Membransel Organeller

Membransel Organeller

4912
0

1. HÜCRE ZARI (PLASMALEMMA)
 Hücreyi dış ortamdan ayırır.
 Ünit membran yapısındadır, fakat kolesterol miktarı diğer membranlardakinden daha fazladır.
 Diğer membranlardan farklı olarak Glikokaliks denilen hücre örtüsüne sahiptir.
 Glikokaliks büyük ölçüde karbonhidratlar oluşturur.
 Karbonhidratların bir bölümü hücre zarındaki protein moleküllerine, bir bölümü lipid moleküllerine bağlıdır.
 Proteinlere bağlı olanlar ya oligosakkarit ya da polisakkarit türündedirler.

Glikokalix: Hücre membranının dış yüzünde bulunan ve hücrenin kendi hücrelerini tanımasını sağlayan yapıya glikokalix denir.

Polisakkarit + protein = proteoglikan
Oligosakkarit + protein = glikoprotein
Oligosakkarit + lipit = glikolipit

Glikokalix’i oluşturan yapılar
1. İntegral proteinlerin dış lipid katmanını taşan kısımları,
2. Periferal proteinler ve her iki türdeki karbonhidratlar

Glikoproteinler Granüler ER’da başlayıp Golgi’de tamamlanır.
Proteoglikanlar ile glikolipidler ise sadece Golgi’de yapılır.

İntegral Proteinlerin Görevleri
1. Transport Görevi: Membranların bir yüzünden diğer yüzlerine madde taşımak.
2. Reseptör Görevi: Dış ortamdan gelen değişik türdeki maddeleri kendilerine bağlayarak hücrenin bunlara karşı davranışını sağlamak
3. Lipit ( membran ) sentezi: Membranların asıl yapıtaşları olan lipitlerin sentezlenmesine aracılık yapmak

BİR CEVAP BIRAK