Ana sayfa Temel Bilimler Histoloji - Embriyoloji Hücre ve hücre çeşitleri

Hücre ve hücre çeşitleri

302
0

HÜCRE

Organizmanın özel yapı ve fonksiyona sahip olan dış ortamlardan aldığı maddeleri özümleştirebilen (asimilasyon) ve bölünüp çoğalabilen (proliferasyon) en küçük canlı birimine hücre denir.
HÜCRENİN ŞEKLİ VE BÜYÜKLÜĞÜ
 Memelilerde en büyük hücre olgun yumurta hücresi ovumdur.
 En uzun hücre sinir hücresidir.
 Görülebilen en büyük hücre deve kuşu yumurtasıdır.
 Şekillerine göre; yassı, kübik, prizmatik, piramidal, oval, yuvarlak, mekik, iplik, yıldız şekilli hücreler olarak isimlendirilirler.
KATABOLİK FONKSİYON
Hücre içine alınan maddelerin bir kısmı hücre içerisinde ilkel unsurlarına ayrılır ve böylece hücre için gerekli olan enerji orta çıkmış olur.Bu hücrenin katabolik fonksiyonudur.

ANABOLİK FONKSİYON
Hücre içerisine alınan maddelerin kendilerine kıyasla daha yüksek kuruluşta olan yeni yeni maddelerde sentezlenir ve şekillenen bu maddeler hücrede yapı maddesi olarak kullanılır. Bu da hücrenin anabolik fonksiyonudur.

METABOLİZMA
Katabolik ve anabolik fonksiyonların her ikisine birden metabolizma denir.
ÖKARYOT HÜCRE Genetik materyali bünyelerinde ayrı bir kompartımanda (çekirdek) taşıyan hücrelere ökaryot hücre denir.
PROKARYOT HÜCRE
Bakteri ve virüs gibi çekirdek içermeyip genetik materyalini sitoplazma içerisinde çıplak olarak barındıran hücrelere prokaryot hücre denir.

BİR CEVAP BIRAK