Ana sayfa Veteriner Hekimlik

Veteriner Hekimlik

Arkadaşlar buradaki bilgilerin tamamı öğrencilik yıllarımdan kalan ders notlarından oluşmaktadır. Bu yüzden hatalı bilgiler bulunabilir. Aynı zamanda Veteriner Hekim OLMAYAN şahısların sitemde bulunan bilgileri uygulamasından doğacak olan sorunlardan KESİNLİKLE sorumlu değilim. Bu durumu göz önüne alarak bilgileri okuyunuz.

Veteriner Hekimlik

Ana sayfa Veteriner Hekimlik
Arkadaşlar buradaki bilgilerin tamamı öğrencilik yıllarımdan kalan ders notlarından oluşmaktadır. Bu yüzden hatalı bilgiler bulunabilir. Aynı zamanda Veteriner Hekim OLMAYAN şahısların sitemde bulunan bilgileri uygulamasından doğacak olan sorunlardan KESİNLİKLE sorumlu değilim. Bu durumu göz önüne alarak bilgileri okuyunuz.

Yangı (inflamation)

Hastalık yapabilme yeteneğine sahip, bazı egzojen maddelere ve mikroorganizmalara karşı dokularda oluşan bir seri vital değişimlere verilen addır.   NEDENLERİ Hazırlayıcı nedenler: Yaş Hastanın sağlık durumu ...

Antiseptikler

Antiseptikler 10 grupta toplanır. 1. Grup: FENOL GRUBU ANTİSEPTİKLER Kedilerde çok kullanılmaz Lizol, hegzaklorofel, kloriolin (ayak hastalıklarında) kullanılır. 2.Grup: HALOJEN GRUBU ANTİSEPTİKLER Klorlu ve iyotlu birleşiklerdir. Klorlu antiseptikler...

Sterilizasyon Yöntemleri

STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ Fiziksel sterilizasyon: En çok kullanılan yöntem kaynatma işlemidir. Ancak kaynatma işleminden sporlar etkilenmez. Sterilizasyon yöntemi 20 dk süre ile 1000C ‘de yapılır. Otoklavda...

ASEPSİ & ANTİSEPSİ

Asepsi:  Operasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında mikroorganizmaların veya enfeksiyon etkenlerinin operasyon bölgesine ve yarasına bulaşmasını fiziksel ve mekanik araçlarla önlemektir. Antisepsi: Operasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında operasyon...

Kanamanın Değerlendirilmesi

Kanama 4 sınıfta değerlendirilir. 1. SINIF KANAMA  Kan kaybı %10–15 civarındadır.  Hastanın bilinci açıktır.  Mukozalar pembeliğini korur.  Nabız normaldir.  CRF normaldir.  CRF = dilaltındaki damarların...

Kanamanın durdurulması

1. Kanamanın kendiliğinden durdurulması: Hiçbir müdahale olmaksızın kanamanın vücut tarafından durdurulmasıdır. a. Koagülasyon: Dolaşan kanda bulunan ve suda çözünen fibrinojenin suda çözünmeyen fibrin haline dönüşmesi...

Kanamanın Bölümlendirilmesi

1. Dış kanama: Kanın vücut dışına çıkması olayına denir. 2. İç Kanama: Kanın vücut içerisinde çeşitli bölgelere dağılması olayıdır. NOT: Kanama bir kaza veya operasyon sonucu...

Kanama ve Kontrol

Kanama: Çeşitli sebeplerden dolayı damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına çıkmasına kanama denir. Kanamaların Yerlere Göre Adlandırılması Hematom: Dokular arasında kan toplanması Hemopericardium: Perikard boşluğu içerisinde...

Arı Kolonilerinin Bakım ve Beslenmeleri

SONBAHAR BAKIMI Kovandaki besin kontrolü: Kışın besin ihtiyacı olan kovanlara kek veya şurup verilebilir. Kek karışımları: i. 3 kg bal + 1 kg polen + 6 kg pudra...

Bal Arısının Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri

1. Baş a. Tek parçalı olup boyunla göğse bağlanmıştır. b. Baş üzerinde; i. Alt ve üst çene ii. Uzun bir dil iii. Dudaklar iv. Bir çift anten v. Bir çift bileşik...