Ana sayfa Klinik Bilimler Cerrahi Yaraların Komplikasyonları

Yaraların Komplikasyonları

641
0

YARALARIN ASEPTİK KOMPLİKASYONLARI

 1. Commotio traumaticum
 2. Travmatik şok
 3. Travmatik anemi
 4. Travmatik amfizem
 5. Travmatik febris : Özellikle travma sonucu büyük yaralarda oluşan salgılar özellikle interleukin-4’ün organizmaya dağılması ile ateş meydana gelir.

 

YARALARIN SEPTİK KOMPLİKASYONLARI

 1. Bakteriyemi
 • Yarada bulunan ve enfeksiyona neden olan mikroplar zaman zaman kana karışır,üremezler ve belirli bir bozukluğa neden olmazlar.Buna bakteriyemi denir.
 1. Septisemi
 • Yarada bulunan ve enfeksiyona neden olan mikroplar kanda belli bir düzeyde kalırlar, ürerler ve kanda bir takım değişikliklere yol açarlar buna septisemi denir.
 • Perakut olaylarda klinik belirti belirmeden hayvan ölür.
 • Akut olaylarda ise 41-42oC ‘ye varan beden ısısının yanı sıra taşikardi gözlenir.
 • Kronik olaylarda ise endokardit,nefrit ve flebitis gibi bozukluklar kronik seyirli septisemilerin bir komplikasyonu olarak ortaya çıkar.

 

 1. Piyemi
 • İrinli mikroplarınkan dolaşımına girmesi sonucu, çeşitli doku ve organlarda irin ocakları ve metastatik apseler oluşumu ile karakterize olan hastalıktır.
 • Enfekte geniş bir yara veya tendo vaginitis sonucu şekillenebilir.
 • Akut şekil çok sayıda bakterinin bir anda kan dolaşımına girmesiyle şekillenir ve septisemi tablosunu andırır. Ani beliren bir ateş nöbeti, titreme, iştahsızlık ve dermansızlık gözlenir. Beden ısısı 41oC kadar ulaşabilir.
 • Akut piyemi çoğunlukla çabuk ölümle sonuçlanır.
 • Kronik piyemide hayvanlarda düzensiz aralıklarla bir ısı artışı görülür.Çoğunlukla sabah dereceleri düşük veya normal, akşamları ise yüksek olur. Arada ateşsiz günler olabilir.
 • Sağaltım enfeksiyon odağının giderilmesi ile mümkündür.

 

YARALARIN ANAEROB ENFEKSİYONLARI

 1. GAZLI GANGREN (Malignant Ödem)
 • Toksienfeksiyoz ve öldürücü bir hastalıktır.
 • Hastalık nedeni clostridium septicum’dur.
 • Hastalık yeni oluşmuş yaraların bir komplikasyonu olarak ortaya çıkar.
 • Etken yaraya taze iken bulaşmalıdır.
 • 12-48 saat inkubasyon periyodu vardır.
 • Yara bölgesinden kanlı, köpüklü bir akıntı gelir.
 • Flegmonlu yaralar düzelmekten ziyade kötüye gider.
 • Gerekli önlemler alınmazsa mortifikasyon meydana gelir.
 • Genellikle sivri cisim yaralanmaları sonucu meydana gelir.
 • Kapanmaya aday sivri cisimle şekillenmiş yaralarda anaerob enfeksiyonlardan şüphelenilmelidir.
 • Yara kapanması meydana gelmeden yarayı oksijenli su ile temizlemek yaraya iyi gelebilir.

 

 1. TETANOZ (KAZIKLI HUMMA, DOLUCA)
 • Hastalık clostridium tetani tarafından oluşturulur. Çizgili kasların spazmatik ve tonik komplikasyonlarına neden olur.
 • İnkubasyon süresi 3 gün ile 1 ay arasında değişebilir.
 • İlk klinik belirti yem alma ve çiğnemedeki güçlüktür. 24 saatin sonunda tonik spazmlar meydana gelir.
 • Hayvan dış etkilere karşı tüm vücudu ile cevap verir.
 • Extremiteler çok sertleşmiştir ve duruş bıçkıcı sehpası görünümü alır.
 • Hayvanın başı yukarı kaldırıldığında özellikle atlarda üçüncü göz kapağının gözün önüne düşmesi tetanozun karakteristik özelliğidir.
 • Korumada aşı uygulaması yapılabilir.
 • İlk 24 saat içerisinde antetetanik serum uygulanabilir.
 • Hayvanda gerekli sedasyonu sağlamak amacıyla clorpromazin uygulanabilir.

 

YARALARIN ÖZEL ENFEKSİYONLARI

 1. Aktinomikoz ve Aktinobasilloz
 • Granülomlar halinde belirlenen, tümör gibi gelişim gösteren apse ve fistüllerin oluşmasına yol açan hastalıklardır.
 • Kemik dokusundaki karakteristik lezyonların nedeni actinomyces bovis’tir. Gram (+) bir mantardır.
 • Yumuşak dokulardaki lezyonların nedeni ise actinobasillus lignieresi’dir. Gram (-) bir basildir.
 • Kronik bir olaydır aniden ortaya çıkmaz.
 • Örneğin bir hayvanın çenesinde ilk çıktığında ceviz büyüklüğünde olabilirken ileriki safhalarda büyüyerek hayvanın çenesini oynatamaz hale gelmesine neden olabilir.
 • 2 hafta içerisinde progresif bir doku kalınlaşması meydana gelir.
 • Olay kemik dokuya vardığında ostisitis veya ostiomyelitis gelişir.
 • Böyle bir vakada kitle kemik doku kadar serttir.
 • Yumuşak bir doku olan dilde ise ileriki safhalarında odun dilliliğe neden olur.
 • Sağaltımında yerleştiği yer eklemi kapsamışsa tedavi 6 aydan fazla süreceği için hayvan gün geçtikçe zayıflayacak ve verimi düşeceğinden hayvanı kesime yollamak en mantıklı yoldur.
 • Eğer ki hayvanın yeme ve içmesinde bir sorun yok ise aşağıdaki tertip uygulanabilir.
  • Sığır için
   Iode pure 1,0
   Iodure de potassium             15,0
   Iodure de sodium                 15,0
   Eau distilee                          100,0
 • Bu tertip hazırlandıktan sonra 350-400 ml steril suda sulandırılarak damariçi yolla 75-80 ml uygulanır.
 • Diğer bir yandan bölge kıllardan temizlendikten sonra bölgenin çeşitli bölgeleri sıcak koterle delinip bu deliklerden betadin gibi iyot içeren solüsyonlar verilebilir.
 • Hücum doz olarak penisilin, streptomisin uygulanması yapılmalıdır. Bu uygulama sabah akşam 10 ml 10 gün boyunca uygulamak iyi gelir.
 • İyot kullanmanın sebebi iyodun fibrinolitik etkinliğinin olmasıdır.

 

 1. Yalancı Aktinomikoz
 • Aktinomycosu andıran semptomlarla kendini belli eder.
 • Etkenin nedeni dermatophilus congolensis’tir.
 • Küçük plakçıklar halinde kıl dökülmeleriyle dikkat çeker.
 • Sağaltımında %3’lük bakır sülfat solüsyonu uygulanır.
 1. Botriyomikoz
 • Aktinomycosu andırır.
 • Granülomlar halinde deri, funiculus spermaticus,meme ve iç organlarda yerleşen, içlerinde sarı renkli irin bulunan düğümler halinde yaygınlaşan tümoral oluşumlardır.
 • Etkenler botriyomicet’lerle, micrococcus aureus’tur.
 • Tedavide en uygun yöntem kitlenin operasyonla alınmasıdır.

 

DERİ BAĞ DOKU VE DERİ ALTI MÜKÖZ KESELERİN HASTALIKLARI

 • Derinin tamamına tegumentum commune denir.
 • Epidermiste kan damarları bulunmaz.
 • Yağ bezleri epidermisi ıslak ve nemli tutar.
 • Kanatlılarda içten dışa ve dıştan içe doğru gaz alış verişi vardır.
 • Atlar en fazla terleyen hayvandır.
 • Köpekler terlemez.
 • Keçi, köpek ve tavşanlar deri yoluyla terlemez.
 • Sığır ve domuz ise burnundan terler.

BİR CEVAP BIRAK