Cerrahi

Arkadaşlar buradaki bilgilerin tamamı öğrencilik yıllarımdan kalan ders notlarından oluşmaktadır. Bu yüzden hatalı bilgiler bulunabilir. Aynı zamanda Veteriner Hekim OLMAYAN şahısların sitemde bulunan bilgileri uygulamasından doğacak olan sorunlardan KESİNLİKLE sorumlu değilim. Bu durumu göz önüne alarak bilgileri okuyunuz.

Cerrahi

Ana sayfa Klinik Bilimler Cerrahi
Arkadaşlar buradaki bilgilerin tamamı öğrencilik yıllarımdan kalan ders notlarından oluşmaktadır. Bu yüzden hatalı bilgiler bulunabilir. Aynı zamanda Veteriner Hekim OLMAYAN şahısların sitemde bulunan bilgileri uygulamasından doğacak olan sorunlardan KESİNLİKLE sorumlu değilim. Bu durumu göz önüne alarak bilgileri okuyunuz.

Kanamanın durdurulması

1. Kanamanın kendiliğinden durdurulması: Hiçbir müdahale olmaksızın kanamanın vücut tarafından durdurulmasıdır. a. Koagülasyon: Dolaşan kanda bulunan ve suda çözünen fibrinojenin suda çözünmeyen fibrin haline dönüşmesi...

Kanamanın Bölümlendirilmesi

1. Dış kanama: Kanın vücut dışına çıkması olayına denir. 2. İç Kanama: Kanın vücut içerisinde çeşitli bölgelere dağılması olayıdır. NOT: Kanama bir kaza veya operasyon sonucu...

Kanama ve Kontrol

Kanama: Çeşitli sebeplerden dolayı damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına çıkmasına kanama denir. Kanamaların Yerlere Göre Adlandırılması Hematom: Dokular arasında kan toplanması Hemopericardium: Perikard boşluğu içerisinde...

Tepik – Harper

Tanım: Yürüyüşte adımın, yere basış sırasında arka bacaklardan bir ya da her ikisinin ani ve şiddetli olarak bilinç dışı bükülerek yukarı kalkması olgusudur. Klinik Görünüm 1....

Sığırlarda Spastik Parezi

Tanım: Sığırlarda arka bacak kaslarında kasılma ve gerilmelere bağlı olarak tarsus ile genu eklemlerinin fleksiyon ve ekstensiyonuyla karakterize progresif nitelikli spastik spazm oluşumuna denir.Erken...

Nervus Fibularis Felci

Tanım: L6-7, S1-2 spinal kord segmentlerinden köken alır. Nedenler 1. Enjeksiyon işleminin kuralına uygun yapılmaması 2. Zayıf olan hayvanlarda arka bacaktan m.semitendinosus ve m.semimembranosus kasları arasından yapılan...

Nervus Tibialis Felci

L6-7 ve S1-2 spinal kord segmentinden köken alan n. ischiadicusun terminal kolunun bir siniridir. At, köpek ve sığırlarda daha fazla görülen n.tibialisin felcinde atriculati tarsiye...

Nervus Femoralis Felci

Lumbal 4-5-6 spinal kord segmentlerinden köken alır. Nedenler 1. Atlarda özellikle yüksek engel atlama , düşmeye bağlı olarak sinirin gerilmesi 2. Köpeklerde kalçada aşırı ekstensiyon sonucu olarak...

Disk Hastalığı (Diskopati)

Tanım: İntervertebral disklerde annulus fibrozus liflerinin normal sınırlar dışında gerilmesi ya da birkaçının kopması sonucu nükleus pulpozusunun canalis vertebralise doğru bombeleşmesi; tamamen kopması sonucu...

Bel Salıklığı Ve Parapleji Arasındaki Fark

Bel salıklığı veya sağrı gevşekliği: Hayvanların sallantılı yürüyüş ile birlikte arka bacak adımlarındaki koordinasyon ya da korelasyonunun bulunmayışıyla karakterize parsiyel bir felç olgusudur. Özellikle...