Hipokalsemi (Doğum felci, süt humması)

Laktasyonun başlangıcında sütçü ineklerde görülen çizgili (enine uzanan) ve düz kasların paralizi ve sinir sensorlarının etkilenmesiyle karakterize bir hastalıktır. Kan plazma düzeyinde serum miktarının düşmesiyle kendini gösterir. Hastalık daha çok yaşlı ve yüksek süt verimli ineklerde görülür. 6-72 saat sonra ortaya çıkar.

Nedenleri ve gelişimi:

Doğumla birlikte süt ineklerindeki kalsiyum (Ca) üretiminde büyük bir değişiklik meydana gelir. Doğumdan önce fötus için 5,0 g ca/gün yeterli olurken, kolostrumla birlikte Ca++ salınımı birkaç kat artar. Artan süt verimiyle birlikte memeden 24,0-36,0 g Ca verilir. Yem rasyonuyla ise günde 40,0-80,0 g bazen daha fazla (200,0 g) Ca organizmaya girer. Bu yüzden hipokalsemi primer olarak yetersiz Ca++ beslenmesi olarak görülemez.

Yapılan çalışmalar daha çok doğum döneminde Ca-rezervlerinin, regülasyonu ve mobilizasyonu iskelet sisteminde regülasyonu ve mobilizasyuonunun Ca gereklilik durumuna tam anlamıyla uyum göstermediğini ortaya koymuştur. Bu  durum Ca plazma değerlerinin 2,0 nmol/l değerinin altına düşmesine neden olur. Bu oluşum “fizyolojik” hipokalsemi olarak tanımlanır ve bu fizyolojik hipokalseminin yalnızca süt ineklerinde görüldüğünü buna karşılık etçi ineklerde görülmediğini göstermiştir.

Yaşlı ineklerde meydana gelmesinin nedeni:

Devamını görüntülemek için giriş yapmak zorundasınız.

Yorum Ekle