Klinik Bilimler ( Son Eklenenler )

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Köpek Aşı Takvimi

20.04.2015 / Hits:828 / İç Hastalıkları

Senelik rutin programda 4 tane aşı vardır: Kuduz, karma, corona (kanlı ishale yol açan bir hastalık) ve bronşin (“barınak hastalığı” olarak da bilinen bir akciğer enfeksiyonu). Ayrıca bunlara mantar...

Kaple (Capelets)

22.07.2014 / Hits:799 / Cerrahi

Tuber calcanei üzerinde şekillenen yangısel tüm şişkinliklere kaple denir. Nedenler ·         Genellikle bursa calcaneini yangısına ilişkin şekillenir. · &...

Bursitis Precarpalis (Carpus H…

22.07.2014 / Hits:1688 / Cerrahi

Tanım: Carpus eklemi ön yüzünde bulunan bursa mucosa subcutanei’nin yangısına bursitis precarpalis ya da carpus hyroması denir. Diğer bir ifade ile carpus eklemi ön yüzünün deri, deri altı bağ dokusu...

Müköz Kese Lezyonları (Bursiti…

22.07.2014 / Hits:1478 / Cerrahi

Bursa; iç yüzü epitel hücre ile örtülü, içlerinde synovia bulunan keselerdir.Hareketli bölgelerde, aşırı basınca uğrayan kemik çıkıntıları üzerinde tendo kaymalarını kolaylaştıran yapılardır. Konjenit...

Topuk Bölgesi Tendovaginal Hyd…

22.07.2014 / Hits:1472 / Cerrahi

Tanım Topuk bölgesi flexor ve ekstensor tendoların altında bulunan bursa mucosa subtendineaların synovial bir sıvı ile dolarak ampul benzeri dilate olması olgusudur. Halk arasında fındıklaşma olarak b...

Tendovaginitis – Tendosynoviti…

22.07.2014 / Hits:1593 / Cerrahi

Tendoyu saran tendovaginanın endotel katının yangısına tendovaginitis veya tendosynovitis denir. Tendovaginitisler klinik seyir yönünden akut ve kronik olmak üzere 2’ye ayrılır. 1.   &n...

Arthrogryposis Conjenita – Art…

22.07.2014 / Hits:1761 / Cerrahi

Conjenital anomalilerle ilgili olarak buzağılarda gözlenen bir malformasyondur. Nedenler 1.        Herediter tipte Arthromyodisplaziler Buzağıların ekstremitelerinde...

Bilek Dikleşmesi (Bouleture)

22.07.2014 / Hits:1629 / Cerrahi

Phalanx eklemleri ve özellikle topuk ekleminin bağımsız hareketine, açılmasına engel olacak bir şekilde phalanxın birinin ya da tümünün değişik derecelerde geriye doğru ters yönlü dik bir pozisyon alm...

Diz Büküklüğü ( Arqure)

22.07.2014 / Hits:1519 / Cerrahi

Tanım: Hayvanın yere basışı esnasında carpus eklemi arkasında oluşan  değişik dereceli bir açıyla belirlenen bozukluğa arqure veya diz büküklüğü denir. 4   Radius öne metacarpus arkaya ...

Flexor Tendoların Yangıları (T…

22.07.2014 / Hits:1528 / Cerrahi

TANIM: Tendoların aşırı gerilme ve travmaları sonucu, liflerin bir kısmının kopmasıyla oluşan reparasyonla ilgili yangı olaylarına tendinitis denir. Yangı özellikle ön bacakların volar yüzünde dıştan ...

Tenorraphie

22.07.2014 / Hits:676 / Cerrahi

Kopan tendo uçlarının birbirine dikilerek tutulması işlemine tenorraphie denir. Operasyon genel anestezi altında yapılır. Operasyonda kullanılacak aletlerin keskin, dikiş materyallerinin ince dayanıkl...

Achill Tendosunun Rupturu

22.07.2014 / Hits:729 / Cerrahi

Tanım Achill tendosunu oluşturan m.gastrocnemius ve m.flex.dig.superficialis tendosunun rupturu olarak ender görülür. Nedenler Bu iki tendonun aşırı gerilmesi ve travmalar başlıca nedenleridir. Klinik...

Musculus Flexor Digitalis Supe…

22.07.2014 / Hits:697 / Cerrahi

Tanım »    Ön bacaklarda m.flex. dig. superficialis humerusun medial epicondylusundan ve radiusun arka yüzünden çıkar; 2.phalanxın proximal ucuna yapışır. »    Parmakları...

Musculus Extensor Digitalis Pe…

22.07.2014 / Hits:653 / Cerrahi

Tanım »    Femurun fossa extensoriusundan çıkar 3.phalanxın proc. extensoriusuna, 1.ve 2.phalanxın ön yüzüne yapışır. »    Parmakları gerer ve tarsal eklemi de büker. Ned...

Musculus Fibularis (Peroneus) …

22.07.2014 / Hits:651 / Cerrahi

Tanım »    M.extensor dig. longus ile m. tibialis anterior arasında uzanır. »    Femurun lateral fossa extensorius’undan çıkar 3. metatarsal  kemiğin proximal ucuyl...

Zootekni ve Hayvan Besleme (Son Eklenenler)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Hayvan Yemleri

16.08.2014 / Hits:2237 / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

[widgetkit id=23] 

Yem Bitkileri ve Silaj

16.08.2014 / Hits:1738 / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Yıllardan beri her fırsatta yem kaynaklarının yetersizliği nedeni ile hayvansal üretimde istenilen düzeye ulaşılamamasından şikayet edilmektedir. Yapılan çalışmalar ve gösterilen gayretler de bu konud...

Süt Sığırlarının Su İhtiyacı

16.08.2014 / Hits:1599 / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

·         Süt sığırlarına yeterli miktarda uygun kalitede su sağlanamaması halinde süt verimi düşer, büyüme yavaşlar ve sağlık problemleri ortaya çıkar. · ...

Süt Sığırlarının Mineral Madde…

16.08.2014 / Hits:1819 / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

SÜT SIĞIRLARININ MİNERAL MADDE İHTİYAÇLARI Mineraller ·         Süt sığırları, optimum süt verimi, üreme performansı ve sağlıklı kalabilmek için ez az 17 çeşit ...

Koyunlarda Flushing

16.08.2014 / Hits:1781 / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Çayır ve mera alanlarının yeterli olmadığı zamanlarda koç katımından bir ay önce koyunun kondüsyonuna göre ilave yem verilir. Döl verimini ve ikiz kuzulama oranını arttırmak için dişi koyunlara enerji...

Düve Beslemesi

16.08.2014 / Hits:1594 / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Düve beslemesinin temelini; hayvanın damızlıkta kullanılabilmesi için gerekli olan canlı ağırlığa uygun bir büyüme hızı ile ulaşabilmesini sağlayacak ekonomik bir besleme programına dayanır. Doğumdan ...

Beslenme ve Döl Verim İlişkisi

16.08.2014 / Hits:1585 / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Negatif enerji dengesinin üreme üzerine etkisi: Süt ineklerinde pozitif enerji dengesine geçiş süresi 41 gün olup negatif enerji dengesinin en yüksek olduğu dönem ise laktasyonun 2.-3. haftalarıdır....

Buzağılarda Kolostrum İle Besl…

16.08.2014 / Hits:1529 / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

·         Buzağıya doğumu izleyene ilk 15 dk ile 4 saat içerisinde kolostrum verilmelidir. Çünkü; o   Kolostrum hayvanın en az 2 ay hastalıklara karşı...

Ruminantların sindirim sistemi…

16.08.2014 / Hits:1721 / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Avantajları 1.       Ham selülozu sindirebilir. 2.       NPN (protein niteliği olmayan azotlu birleşikler) bileşiklerden yüksek değerli prot...

Organizmanın Enerji Kaynakları

16.08.2014 / Hits:1609 / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Glikoz: Anaerobik şartlarda 2 mol pürivik asite dönüşür. (+8 mol enerji). Pürivik asit TCA siklusüna girerek +30 mol enerji sağlar ve toplamda 38 mol ATP olur. Glikojen: Glikojen fosforilaz aracılı...

İneklerde Süt Humması (Hipokal…

16.08.2014 / Hits:1463 / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Hastalık genellikle doğumu izleyen 6-48 saat içerisinde ortaya çıkar.5 yaşından yüksek hayvanlarda çıkma ihtimali yüksektir. İyi kondüsyonlu ve yüksek verimli inekler daha duyarlıdır. Hastalık oluştuğ...

Karaciğer Apseleri ve Laminiti…

16.08.2014 / Hits:1517 / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Uzun süreli yüksek konsantre yem buna karşılık az kaba yem tüketimi sonucu orta çıkar. Ruminal asitenin yüksek olması Rumen erozyonuna veya ülsere neden olur.Bazı bakteriler kan dolaşımına girerler. K...

Süt İneklerinde Ketozis

16.08.2014 / Hits:1520 / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Buzağılamadan hemen sonra 10 gün ile 6 hafta arasında çoğunlukla 3. haftada süt veriminin pik dönemine ulaştığı laktasyon başlangıcında ortaya çıkar. İştahsızlık, canlı ağırlık kaybı, süt veriminde dü...

Geçiş Döneminde İneklerin Besl…

16.08.2014 / Hits:1535 / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Kuru dönemin son 3 haftası ile laktasyonun başladığı ilk 3 haftayı kapsar. Bu dönemle birlikte inek yaşamında düşük düzeyli enerji ve besin maddeleri ihtiyacı olan bir dönemden yüksek verimli sürece g...

Kuru Dönemde İneklerin Beslenm…

16.08.2014 / Hits:1480 / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Sağmal bir inekte gebeliğin son iki ayında sağımın durdurulması olayıdır. Bu dönemde KM madde tüketimi canlı ağırlığın %2’si kadardır. Örneğin inek 500 kg ise toplam kuru madde tüketimi 10 kg olur. Ku...