Ana sayfa Veteriner Hekimlik

Veteriner Hekimlik

Arkadaşlar buradaki bilgilerin tamamı öğrencilik yıllarımdan kalan ders notlarından oluşmaktadır. Bu yüzden hatalı bilgiler bulunabilir. Aynı zamanda Veteriner Hekim OLMAYAN şahısların sitemde bulunan bilgileri uygulamasından doğacak olan sorunlardan KESİNLİKLE sorumlu değilim. Bu durumu göz önüne alarak bilgileri okuyunuz.

Veteriner Hekimlik

Ana sayfa Veteriner Hekimlik
Arkadaşlar buradaki bilgilerin tamamı öğrencilik yıllarımdan kalan ders notlarından oluşmaktadır. Bu yüzden hatalı bilgiler bulunabilir. Aynı zamanda Veteriner Hekim OLMAYAN şahısların sitemde bulunan bilgileri uygulamasından doğacak olan sorunlardan KESİNLİKLE sorumlu değilim. Bu durumu göz önüne alarak bilgileri okuyunuz.

Kist Nedir?

KİST İçinde sulu ya da peltemsi bir içerik bulunan boşluk halindeki depolaşmalara kist denir. Gerçek kist: Tümör gibi değerlendirilir. Dokunun ya da hücrenin ayrılması sonucu şekillenir. Yalancı...

Tümör Nedir?

TÜMÖR (NEOPLASM, UR) Dejenere olmuş hücrelerden oluşan bağımsız yapı ve gelişmeye sahip doku çoğalmalarına tümör En önemli sebebi kalıtım olmakla birlikte çevresel faktörler, yaş, beslenme...

Stenoz Nedir?

STENOZ Boru şeklindeki organlarda daralma olaylarına denir. 4 tip stenoz vardır: Opturasyon stenoz: Çeşitli yabancı ve konkulamentlerce kanal bütünüyle çıkarılır ya da daralır. Özafagus, barsak...

Dilatasyon ve Divertikülün

DİLATASYON VE DİVERTİKÜLÜN İçi boş organlarda veya kanal sistemlerinde her yönlü genişlemelere dilatasyon denir. Tek yönlü genişlemelere ise divertikülün denir. Eğer kitleye bağlı olarak tüm katmanlarıyla bir kanal genişliyorsa deviasyon şekillenir. Eğer hiçbir hasar...

Asit – Baz Dengesi

ASİT – BAZ DENGESİ Kan normal pH –> 7,43’tür. pH vücutta hidrojen iyon konsantrasyonunun düzenlenmesidir.   bunun ölçülmesi zordur. Bu yüzden CO2 yi ölçeriz. CO2 = H2CO3 eşdeğerdir. HCO3 böbrekten regule edilir. CO2 AC tarafından...

Sıvı Elektrolit Denge

Organizmanın %60 ı sudur. Bu suyun vücuttaki dağılımı %40 intrasellüler, %20 ekstrasellülerdir. 2 bölgede sıvı hareketi vardır. Kapillar – hücreler arası boşluk arasında Hücreler ile...

Yanık ve Donma

Yanık (Combustio) Yakıcı maddelerin etkimesiyle organizma ve dokularda metabolik değişikliklerle birlikte oluşan lezyonlara denir.   Nedenleri Termik yanıklar: Ateş, sıcak sular, yarı sıvı ve yarı katı metaller ve...

Gangren (Nekroz)

–  Dokuların lokal olarak ölümüne gangren ya da nekroz denir. –  Yumuşak dokulardaki mortifikasyona gangren, katı dokuların ölümlerine ise nekroz denir. –  Yumuşak doku ölümlerine eskar , sert doku ölümlerine sekester denir.   NEDENLER ASEPTİK NEDENLER Direkt aseptik nedenler:...

Apse Nedir?

İrinin doku aralıklarında ve boşluklarında birikmesine apse İrinin vücut boşluklarında birikmesine ise empiyem Yangının irinleşme ile sonuçlanmasına ise suppuration   Apsenin etiyolojisinde 2 neden yatmaktadır: Dokularına irin yapan...

Akut yangılarda sağaltım

Akut yangılarda sağaltım Hidroterapi Soğuk hidroterapi Perakut dönemde uygulanır. Damarda ani bir vazokonstruksiyon ve lokal hissizlik doğurur. Sonrada bölgede vazodilatasyon ve ısı duygusu şekillenir. ...