Ana sayfa Veteriner Hekimlik Klinik Öncesi Bilimler

Klinik Öncesi Bilimler

Arkadaşlar buradaki bilgilerin tamamı öğrencilik yıllarımdan kalan ders notlarından oluşmaktadır. Bu yüzden hatalı bilgiler bulunabilir. Aynı zamanda Veteriner Hekim OLMAYAN şahısların sitemde bulunan bilgileri uygulamasından doğacak olan sorunlardan KESİNLİKLE sorumlu değilim. Bu durumu göz önüne alarak bilgileri okuyunuz.

Klinik Öncesi Bilimler

Ana sayfa Veteriner Hekimlik Klinik Öncesi Bilimler
Arkadaşlar buradaki bilgilerin tamamı öğrencilik yıllarımdan kalan ders notlarından oluşmaktadır. Bu yüzden hatalı bilgiler bulunabilir. Aynı zamanda Veteriner Hekim OLMAYAN şahısların sitemde bulunan bilgileri uygulamasından doğacak olan sorunlardan KESİNLİKLE sorumlu değilim. Bu durumu göz önüne alarak bilgileri okuyunuz.

Özel Boyama Yöntemleri

Dışkıda bulunan paraziter yapıların daha iyi saptanabilmesi için özel boyama yöntemleri uygulanması, paraziter yapıların detaylarının tanımlanması ve doğru tanının konması  açısından büyük önem taşımaktadır. Parazitlerin...

Mikrobiyoloji Çalışma Soruları

Mayalar, mantarlar, bakteriler ve protozoolar hakkında bilgi veriniz. Mayalar yuvarlak veya oval yapıda olup tek hücreli protistalardır. Genellikle tomurcuklanma ile çoğalırlar. Patojenik mantarların oluşturdukları hastalıklara...

Bacillus İnfeksiyonları

Genel Özellikleri Büyük, Gram pozitif, endospor oluşturan çomaklar Katalaz pozitif, aerobik veya fakültatif anaerobik B. anthracis ve B. mycoides hariç hareketli Nutrient agar’da üreme...

Antibiyotikler

Konakçıya zarar vermeksizin veya çok az zarar vererek vücudunda bulunan bakteri, iç ve dış parazit, virus, protozoa gibi canlıların gelişmesini durduran veya öldüren maddelerle...

Antihelmentikler

İç parazitlere etkiyen ilaçlar antelmentikler olarak adlandırılır. Antelmintikler sindirim kanalı, solunum yolları, karaciğer, göz, kalp gibi yerlerde bulunan iç parazitlere etkiyen ilaçları kapsarlar. ...

Antibakteriyel etkileşim tablosu

Antibakteriyel ilaçların 4 ana grupta ayrılarak birbirleri üzerindeki etkileşimlerini gösteren çok güzel hazırlanmış bir tablo. Umarım sizler için yararlı olur.