Cerrahi

Arkadaşlar buradaki bilgilerin tamamı öğrencilik yıllarımdan kalan ders notlarından oluşmaktadır. Bu yüzden hatalı bilgiler bulunabilir. Aynı zamanda Veteriner Hekim OLMAYAN şahısların sitemde bulunan bilgileri uygulamasından doğacak olan sorunlardan KESİNLİKLE sorumlu değilim. Bu durumu göz önüne alarak bilgileri okuyunuz.

Cerrahi

Ana sayfa Klinik Bilimler Cerrahi
Arkadaşlar buradaki bilgilerin tamamı öğrencilik yıllarımdan kalan ders notlarından oluşmaktadır. Bu yüzden hatalı bilgiler bulunabilir. Aynı zamanda Veteriner Hekim OLMAYAN şahısların sitemde bulunan bilgileri uygulamasından doğacak olan sorunlardan KESİNLİKLE sorumlu değilim. Bu durumu göz önüne alarak bilgileri okuyunuz.

Sıvı Elektrolit Denge

Organizmanın %60 ı sudur. Bu suyun vücuttaki dağılımı %40 intrasellüler, %20 ekstrasellülerdir. 2 bölgede sıvı hareketi vardır. Kapillar – hücreler arası boşluk arasında Hücreler ile...

Yanık ve Donma

Yanık (Combustio) Yakıcı maddelerin etkimesiyle organizma ve dokularda metabolik değişikliklerle birlikte oluşan lezyonlara denir.   Nedenleri Termik yanıklar: Ateş, sıcak sular, yarı sıvı ve yarı katı metaller ve...

Gangren (Nekroz)

–  Dokuların lokal olarak ölümüne gangren ya da nekroz denir. –  Yumuşak dokulardaki mortifikasyona gangren, katı dokuların ölümlerine ise nekroz denir. –  Yumuşak doku ölümlerine eskar , sert doku ölümlerine sekester denir.   NEDENLER ASEPTİK NEDENLER Direkt aseptik nedenler:...

Apse Nedir?

İrinin doku aralıklarında ve boşluklarında birikmesine apse İrinin vücut boşluklarında birikmesine ise empiyem Yangının irinleşme ile sonuçlanmasına ise suppuration   Apsenin etiyolojisinde 2 neden yatmaktadır: Dokularına irin yapan...

Akut yangılarda sağaltım

Akut yangılarda sağaltım Hidroterapi Soğuk hidroterapi Perakut dönemde uygulanır. Damarda ani bir vazokonstruksiyon ve lokal hissizlik doğurur. Sonrada bölgede vazodilatasyon ve ısı duygusu şekillenir. ...

Yangı (inflamation)

Hastalık yapabilme yeteneğine sahip, bazı egzojen maddelere ve mikroorganizmalara karşı dokularda oluşan bir seri vital değişimlere verilen addır.   NEDENLERİ Hazırlayıcı nedenler: Yaş Hastanın sağlık durumu ...

Antiseptikler

Antiseptikler 10 grupta toplanır. 1. Grup: FENOL GRUBU ANTİSEPTİKLER Kedilerde çok kullanılmaz Lizol, hegzaklorofel, kloriolin (ayak hastalıklarında) kullanılır. 2.Grup: HALOJEN GRUBU ANTİSEPTİKLER Klorlu ve iyotlu birleşiklerdir. Klorlu antiseptikler...

Sterilizasyon Yöntemleri

STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ Fiziksel sterilizasyon: En çok kullanılan yöntem kaynatma işlemidir. Ancak kaynatma işleminden sporlar etkilenmez. Sterilizasyon yöntemi 20 dk süre ile 1000C ‘de yapılır. Otoklavda...

ASEPSİ & ANTİSEPSİ

Asepsi:  Operasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında mikroorganizmaların veya enfeksiyon etkenlerinin operasyon bölgesine ve yarasına bulaşmasını fiziksel ve mekanik araçlarla önlemektir. Antisepsi: Operasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında operasyon...

Kanamanın Değerlendirilmesi

Kanama 4 sınıfta değerlendirilir. 1. SINIF KANAMA  Kan kaybı %10–15 civarındadır.  Hastanın bilinci açıktır.  Mukozalar pembeliğini korur.  Nabız normaldir.  CRF normaldir.  CRF = dilaltındaki damarların...