Ana sayfa Klinik Bilimler Cerrahi Arthrogryposis Conjenita – Arthromyodysplasia Conjenita (Crooked Sendromu / Crooked Calf Sendorumu)

Arthrogryposis Conjenita – Arthromyodysplasia Conjenita (Crooked Sendromu / Crooked Calf Sendorumu)

84
0

Conjenital anomalilerle ilgili olarak buzağılarda gözlenen bir malformasyondur.

Nedenler

1. Herediter tipte Arthromyodisplaziler
Buzağıların ekstremitelerindeki kontraktür, bilek dikleşmesi ve ankiloşmalara ek olarak kypho-scoliosis, tortikollis, scoliosis ve damakta geniş bir fissur oluşumu ile karakterizedir. Özellikle damak yarığı ya genişçe ya da damağın hiç olmaması ile karakterizedir. Buzağılar doğduklarında ayakta duramazlar ve süt ememezler. Arka bacaklar arkaya doğru uzanmıştır.

2. Nutrisyonel tipte Arthromyodisplaziler
 İntoksikasyonlara ve gebelik dönemindeki zehirlenmelere bağlı olarak oluşur.
 İneklerin gebeliklerinin 40-70. Günlerinde acı bakla yenmesi ile meydana gelir.
 Manganezden eksik çayır ve meralarda bulunan ve uzun zaman bu meralarda kalan ineklerden doğan yavrularda gözlenir.
Klinik Görünüm
1. Bilek – damak sendromu
 Buzağıların iki ön veya iki arka,çaprazlama ön ve arka bacak ve bileklerinde deformite bulunur.
 Ağızda tam ya da tam olmayan bir fissur veya damak yapısında eksiklik saptanır.

2. Bilek – Bukağalık Sendromu
 Arthromyodisplazilerin en hafif olanıdır.
 Genellikle ön bacaklarda bazen de arka bacaklarda çaprazlama olarak bozukluk deformite saptanır.
 Arthromyodisplazi’li buzağıların bacakları gergin pozisyonda tutulur.
 Damaklarında değişik büyüklükte bir yarıkla doğar.
 Karın üstü veya yan pozisyonda yatarlar.
 Ön bacaklarda carpus ve topuk eklemlerindeki bükülmeler dikkat çekicidir. Tırnaklar çoğunlukla arkaya dönüktür.
 Eklemler gergin ve çoğunlukla flexion veya ekstensiyon durumdadır.
Sağaltım
 Bilek-damak sendromu bulunan buzağılarda sağaltıma gidilmez.
 Bilek – bukağalık sendromu bulunan buzağılarda, süt emebilen veya kısmen ayakta durabilen buzağılarda sağaltım denenebilir.
 Vitamin A, D ve manganezli preparatların verilmesi, bandaj uygulamaları ile tenotomi ve tenoraphilerden yararlanılabilir.

BİR CEVAP BIRAK